PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

HARMONOGRAM PRACY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
I WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH

W chwili obecnej, z uwagi na okres wakacyjny brak jest harmonogramu zajęć kół zainteresowań. 

Zamieszczamy ZAPROSZENIE do udziału w zajęciach wakacyjnych, w ramach których polecamy uczestnictwo w projekcie KOLOROWA LOKOMOTYWA (informacja w oddzielnej zakładce WSPÓŁPRACA Z ŁDK-KOLOROWA LOKOMOTYWA.

 

PLAN WAKACYJNY TUTAJ

Created with WebWave CMS