PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

Zaproszenie do udziału w OKR ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W  ELIMINACJACH DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO KIERUJEMY DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO
Z NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIERADZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W SIERADZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W WARCIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W BŁASZKACH

WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW SZTUKI RECYTATORSKIEJ ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W OKR INFORMUJEMY, ŻE ELIMINACJE POWIATOWE ODBĘDĄ SIĘ W NASZEJ PLACÓWCE W DNIU 25 MARCA 2019 R. Zaczynamy o godz. 12.00 !
KARTY ZGŁOSZEŃ DOSTARCZAMY DO DNIA
20 MARCA 2019 R. 

 

REGULAMIN 64. OKR - TUTAJ

AKTYWNA KARTA ZGŁOSZENIA - TEATR JEDNEGO AKTORA - TUTAJ

AKTYWNA KARTA ZGŁOSZENIA - POEZJA ŚPIEWANA - TUTAJ

AKTYWNA KARTA ZGŁOSZENIA - WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - TUTAJ

Kochani! Zapraszamy na Konsultacje dot. wyboru tekstów konkursowych do nas w dniu 29.01.2019 r. w godz. 15.00-17.00. Warto skorzystać. Zaprasza Pan Jerzy Kaszuba, wszyscy znamy tę postać właśnie z poważnych i profesjonalnych działań związanych z Teatrem.
Kolejne konsultacje umówimy indywidualnie :-)

Created with WebWave CMS