PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

RADA RODZICÓW ZPWP

ORGAN WSPIERAJĄCY
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 

PRZEWODNICZĄCA - Pani Małgorzata Skrzypczyńska

WICEPRZWODNICZĄCA - Pani Elżbieta Orzechowska

SEKRETARZ - Pani Karolina Kowalska

SKARBNIK - Pani Eliza Wojciechowska

CZŁONEK - Pan Marcin Sośnicki

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW:

 

PRZEWODNICZĄCY - Pan Daniel Skweres

CZŁONEK - Pani Agnieszka Gwis

CZŁONEK - Pani Agnieszka Sieradzan

 

 

 

e mail: rrzpwpsieradz@gmail.com

 

WPŁATY PROSIMY REGULOWAĆ NA KONTO:

85 9267 0006 0000 8660 3000 0010 

 

WSZYSTKIE ŚRODKI Z WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW WYKORZYSTYWANE SĄ NA WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZOWANYCH NA RZECZ NASZYCH DZIECI :-)

 

 

 

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW ZPWP

WYCHOWANKOWIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ
W TWORZENIU WIZERUNKU I DZIAŁAŃ

KS

SKŁAD SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW:

PRZEWODNICZĄCA - Anna Gawęda

WICEPRZWODNICZĄCA - Maria Mazurek

CZŁONEK - Iga Jadwiszczak

 

 

 

Created with WebWave CMS